Skontaktuj się z nami: +48 666 989 555

REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mkakumulatory.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez firmę: “MedMobility Paulina Szeredko” siedzibą w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 33, 37 – 100 Łańcut, ,posiadająca numer NIP 8151740578 oraz REGON 367238622.
 2. Sprzedający prowadzi Oddział pod adresem: ul. Piłsudskiego 33, 37-100 Łańcut.
 3. Należności z tytułu zakupów w Sklepie należy uiszczać na rachunek bankowy 89 1020 4391 0000 6002 0169 1971
 4. Sprzedaż odbywa się w następujący sposób:
 5. a) drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, dalej Klientem, a Sprzedającym;
 6. b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@echemax.pl. Wówczas zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (w przypadku nabycia towaru przez podmiot gospodarczy), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów;
 7. c) telefonicznie pod numerem: +48 666989555
 8. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem oraz zaakceptowaniem jego postanowień.
 9. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 10. Adresem e-mail właściwym do kontaktu ze Sprzedającym jest: biuro@echemax.pl
 11. Definicje:

1) Klient – Kupujący bądź użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży;

2) Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu wraz z jej częściami składowymi i komponentami;

3) Sprzedający – “MedMobility Paulina Szeredko” siedzibą w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 33, 37 – 100 Łańcut;

4) Zamówienie – deklaracja woli zakupu skonkretyzowanego Produktu uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, poczty elektronicznej lub telefonicznie umożliwiająca Sprzedającemu identyfikację Klienta oraz miejsce odbioru zakupionego Produktu.

 

 1. Składanie i realizacja zamówienia

 

 1. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.mkakumulatory.pl, zwanego dalej Formularzem, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
  2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu w Sklepie niezbędne jest podanie właściwych oraz prawidłowych danych osobowych Klienta. Wyłącznie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego Produktu. W sytuacji błędnego, niewłaściwego podania danych przez Klienta, Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia, a także jego anulowania
  w przypadku uzasadnionej wątpliwość co do jego rzetelności.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w sytuacji gdy dane podane przez Klienta są niepełne (np. brak jest imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), bądź gdy podane dane są nieprawidłowe.
 3. Zamówienia można składać w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie.
 5. Sprzedający powiadomi Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedający informuje w szczególności o zamówionych Produktach, a także całkowitym koszcie realizacji zamówienia obejmującego cenę Produktu oraz koszt transportu.
 6. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym, przy odbiorze przesyłki pocztowej (kurierskiej) w opcji za pobraniem, przy odbiorze bezpośrednio w oddziale, bądź przez tpay.com.
  9. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany w punkcie I.3. Regulaminu, zamówiony Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty pełnej kwoty za zamówiony Produkt powiększonej o należne koszty wysyłki. Klient powinien dokonać zapłaty w terminie określonym 7 dni. Za moment dokonania płatności uznaje się moment wpływu środków na konto bankowe Sprzedającego.
 7. W stosunku do niektórych Produktów Sprzedający zastrzega sobie prawo ograniczenia form płatności do przedpłaty lub płatności przelewem.
 8. Zamówienia z formą płatności przelewem, które nie są opłacone w terminie 7dni od daty ich złożenia będą anulowane.
 9. Sprzedający prowadzi sprzedaż w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.
 10. Koszt wysyłki Produktu zależny jest od jego wagi i rozmiarów. Koszt przesyłki sumuje się w zależności od ilości dodanych do niego produktów.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie nie później niż 30 dni, pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części bądź całości produktów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (poprzez częściową realizację, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sprzedający. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 12. Po wysłaniu Produktu przez Sprzedającego czas dostawy jest zależny od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Szacowany czas dostarczenia przesyłki znajduje się na stronach internetowych podmiotów zajmujących się profesjonalnie dostarczaniem przesyłek.
 13. W momencie przyjęcia produktu Klient powinien potwierdzić odbiór produktu.
 14. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w innych przypadkach warunki sprzedaży ustalane są indywidualnie).
 15. Ceny Produktów widniejących na stronie internetowej Sklepu oraz ich opisy stanowią informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one z chwilą potwierdzenia przyjęcia konkretnego zamówienia Klienta do realizacji przez Sprzedającego.
 16. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie stanowią jedynie materiały poglądowe, których celem jest umożliwienie wyrobienia Klientowi wyobrażenia o wyglądzie oraz właściwościach Produktów. Wygląd Produktów na zdjęciach może różnić się nieznacznie od wyglądu Produktów w rzeczywistości, co może być spowodowane ustawieniem monitora, warunkami oświetlenia itp. Zastrzeżenia powyższe nie dotyczą przedstawionych w Sklepie specyfikacji technicznych Produktów. Różnice przedstawione powyżej nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego Produktu.

Wszystkie Produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu są używane jedynie w celach identyfikacyjnych oraz mogą zostać zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w Polskich Złotych oraz zawierają podatek VAT. Sprzedający z momencie składania zamówienia podaje również cenę wysyłki zakupionego Produktu, która jest doliczana do łącznej ceny Produktu.
 2. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawioną przez Sklep fakturą VAT lub fakturą VAT marża
  (w przypadku towarów powystawowych lub używanych) bądź paragonem.
  23. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowanej działaniem przez podmioty zajmujące się profesjonalnym doręczaniem przesyłek Sprzedający na żądanie Klienta podejmie procedurę reklamacyjną wobec dostawcy przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w oparciu o protokół szkodowy podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania pojedynczych Produktów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiany przedstawione powyżej nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

III. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem, iż zakupiony Produkt nie nosi znamion użytkowania. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep (“MedMobility Paulina Szeredko” siedzibą w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 33, 37 – 100 Łańcut o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi płatności za Produkt, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie za pomocą takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Strony wyraźnie postanowiły o innym rozwiązaniu.
  W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności za Produkt.
 3. Klient przekazuje zakupiony Produkt na adres Sklepu “MedMobility Paulina Szeredko” Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Hrabska 9, 37 – 100 Łańcut, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zakupiony Produkt przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszty związane z przesłaniem Produktu do Sklepu.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.

 

 1. Gwarancja i reklamacje

 

 1. Dostarczony przez Sprzedającego Produkt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie objęte są gwarancją, w ramach której Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem że produkty powystawowe lub używane nie obejmuje gwarancja producenta.
 3. Jeżeli zakupiony Produkt zawiera wady, Sklep pokrywa koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sprzedającego drogą tradycyjną za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zgłoszona wada Produktu podlega badaniu przez serwis Sklepu pod kątem dokładnego ustalenia przyczyn jej powstania, a także wykluczenia ewentualnej winy Klienta.
 4. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie.
 5. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych przez Klienta do Sklepu za pobraniem.
 6. Reklamowany Produkt powinien zostać odesłany do Sklepu w miarę możliwości z oryginalnym opakowaniem.
  7. W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonego postępowania reklamacyjnego bezpodstawnego odesłania do Sklepu Produktu nieposiadającego wady, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz kosztami wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

 

 1. Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

 

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest
 2. “MedMobility Paulina Szeredko” siedzibą w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 33, 37 – 100 Łańcut, ,posiadająca numer NIP 8151740578 oraz REGON 367238622. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
 • listownie, na adres: ul. Hrabska 9; 37 – 100 Łańcut,
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: biuro@echemax.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
 • realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/ Pana żądanie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • udzielania odpowiedzi na zgłoszone przez Panią/ Pana reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązek prawny),
 • realizacji przez MedMobility Paulina Szeredko czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. obowiązek prawny),
 • dochodzenia roszczeń przez MedMobility Paulina Szeredko oraz obrony przed roszczeniami (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes),
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby MedMobility Paulina Szeredko (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes).
 1. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być:
 • Upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych,
 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Pani/ Pana danych osobowych np. Sądom, Prokuraturze, Komornikom Sądowym czy Policji,
 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu, tj. podmioty świadczące usługi audytowe, pomoc prawną, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, podmioty udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki).
 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków oraz przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/ Panu, prawo do:
 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych.

– z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 5 powyżej.

 

Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Pani/ Pana zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6.Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy. Odmowa podania przez Panią/Pana wskazanych danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji złożonego zamówienia.

 1. Pani/ Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 1. Pozostałe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.